Point Of Sales Management

Các tính năng theo chuẩn quản lý quốc tế

- Tự động trừ kho nhà hàng tương ứng theo định lượng.
- Tự động tạo phiếu thu, giấy báo có (Đã hạch toán đúng NỢ/CÓ).
- Tự động theo dõi đúng mã công nợ 131 của từng khách hàng khi thu ngân cho nợ (City Ledger).
- Nhập captain orfer từ smar t phone.
- Cho phép khách hàng đặt món bằng smart phone của khách hoặc smart T Vtrên phòng vào đúng bàn của từng nhà hàng.

Đầy đủ chức năng

- Tách, ghép hóa đơn sang cùng bàn, bàn khác
- Chuyển món sang bàn khác
- Kiểm soát quá trình in
- Chiết khấu linh hoạt: Cả hóa đơn, từng món, nhóm món hoặc theo từng giờ.
- Phân biệt doanh thu/tiền thu được
- Quản lý Deposite