Lễ tân Check in

Dễ thao tác, đầy đủ chức năng:
- Break/Combine khách
- Chuyển phòng ngay trên sơ đồ
- Mở Folio theo nhiều cách khác nhau