Lễ tân Check out

Combine/Undo combine
- Tách, gộp hóa đơn nhanh chóng, chính xác
- Mẫu hóa đơn, deposite, đổi tiền theo yêu cầu của từng khách hàng
- Theo dõi vết của từng thao tác chuyển chi phí trong folio
- Theo dõi chi tiết từng lần in của Folio
Các chức năng nâng cao:
- Advance Balance
- Edit after Check out
- Rebate theo voucher
- Interim