Giải pháp Perfect Key management

Với Nhà đầu tư, phần mềm Quản lý khách sạn sẽ giúp Quý vị tiết kiện thời gian nhất mà vẫn tránh được mọi thất thoát.
Với nhà quản lý khách sạn, phần mềm như một người trợ lý xuất sắc khi giúp Quý vị đào tạo nhân viên, đáp ứng mọi thông tin cần thiết cho việc kinh doanh, marketing (tương đương Micros Fidelio/Opera đang sử dụng trong các khách sạn 5 sao tại Việt Nam).
Là nhân viên sử dụng trực tiếp phần mềm, bạn sẽ luôn nhận được sự hài lòng từ khách hàng và đội ngũ quản lý.
Là khách hàng sử dụng dịch vụ, Quý vị vẫn nhận thấy phần mềm của chúng tôi khi nhân viên phục vụ luôn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất về in ấn hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác!

Ưu điểm nổi bật